Manual pedagògic per a l'estudi dels estils bàsics flamencs:
SOLEÁ, SIGUIRIYAS, ALEGRÍAS, TIENTOS, TANGOS i BULERÍAS.
En notació MUSICAL i XIFRA.
Edició bilingüe Castellà-Anglès. Llibre 80 pàg. + CD.

 

Finalitza els estils bàsics introduïts en el N1 i incorpora sis nous:
SOLEÁ por bulerías, FANDANGO, TARANTA, GRANAÍNA, MALAGUEÑA i RONDEÑA.
En notació MUSICAL i XIFRA.
Edició bilingüe Castellà-Anglès. Llibre 80 pàg. + CD.

 

Finalitza els estils introduïts en el N2 i incorpora tres nous:
SERRANA, FARRUCA i GUAJIRA.
En notació MUSICAL i XIFRA.
Edició bilingüe Castellà-Anglès. Llibre 80 pàg. + CD.

 

Finalitza la SERRANA, FARRUCA, GUAJIRA, i introdueix l'ACOMPANYAMENT AL CANTE:
SIGUIRIYAS, SOLEÁ, TIENTOS, FANDANGO NATURAL, GRANAÍNA, MALAGUEÑA (Cantaor: Pepín de Torre).
En notació MUSICAL i XIFRA.
Edició bilingüe Castellà-Anglès. Llibre 84 pàg. + CD.

 

APARTAT TÈCNIC
I. Rasgueo
II. Arpegios de cuatro notas
III. Arpegio abarcando las seis cuerdas
IV. Trémolo Flamenco
V. Pulgar
VI. Alzapúa
VII. Picados
VIII. Escala de una Octava
IX. Escala de dos Octavas
X. Escalas y Arpegio en tres octavas
XI. Arpegio-Picado
XII. Ligados
XIII. Notas simultáneas (Acordes)
XIV. Cejillas

ONZE OBRES D'ESTUDI DE MECANISME
Estudio Nº1 de Arpegio P i m
Estudio Nº2 de Arpegio P m i
Estudio Nº3 de Arpegio P i m, Cejilla y Aberturas
Estudio Nº4 de Arpegio P m i en MI Dórico Flamenco
Estudio Nº5 de Arpegio P i m i en LA menor
Estudio Nº6 de Arpegio P i m a m i a m i Al-hamra
Estudio Nº8 de Arpegio con abertura de mano derecha
Estudio Nº9 de Arpegio con acordes de cinco notas
Estudio Nº10 de Picados en MI Mayor
Estudio Nº11 de Trémolo Flamenco Canto Nostálgico

 

Copyright © 2011 by Ventilador Music.
Reservados todos los derechos.All rights reserved.